Johanneskyrkan | Linnégatan 2b | 582 25 Linköping
info@johanneskyrkan.se | hitta hit

Vi firar gudstjänst varje söndag kl 16.00.
Notera följande och läs mer på Facebook:

fredag 19 september kl 20:00
Ekumenisk bön- och lovsångsmässa i Domkyrkan