Johanneskyrkan | Linnégatan 2a | 582 25 Linköping
info@johanneskyrkan.se | hitta hit

Vi firar gudstjänst varje söndag kl 16.00.
Notera följande och läs mer på Facebook:

tisdag 9 februari kl 8:30
Morgonbön
torsdag 11 februari kl 9:30
Babysång