Johanneskyrkan | Linnégatan 2a | 582 25 Linköping
info@johanneskyrkan.se | hitta hit

Vi firar gudstjänst varje söndag kl 16.00.
Notera följande och läs mer på Facebook:

söndag 29 november kl 16:00
Adventsgudstjänst
tisdag 1 december kl 8:30
Morgonbön