Johanneskyrkan | Linnégatan 2a | 582 25 Linköping
info@johanneskyrkan.se | hitta hit

Kalender

tisdag 7 april 2020

17:30 Språkcafé

torsdag 9 april 2020

18:30 Påskmåltid i hemmen

Vi firar traditionsenligt en påskmåltid för att följa Jesus på hans väg mot korset.

I varje hem samlas ett tiotal vuxna samt i vissa fall även ett antal barn. Var och en har i samband med inbjudan fått en uppgift som att exempelvis ta med sig en sallad som räcker till alla. Väl på plats dukas så en gemensam påskmåltid upp där alla gäster på olika sätt har varit med och bidragit till helheten. Före, under och efter måltiden läser vi utvalda texter, lovsjunger samt ber tillsammans där vi bland annat firar Herrens måltid och avslutar kvällen tillsammans med Jesus i Getsemane. Påskmåltiden är ett tillfälle att fördjupa erfarenheten av påskens budskap liksom en möjlighet att lära känna varandra lite bättre genom att komma samman i konstellationer som kanske annars inte skulle ha träffats.

Du anmäler dig på info@johanneskyrkan.se senast tisdagen den 31 mars. Ange då även eventuella önskemål om specialkost.

fredag 10 april 2020

15:00 Korsvägsandakt

OBS! Tiden

En samling där vi genom korta betraktelser, gemensamma böner och sånger vandrar tillsammans med Jesus på lidandets väg via fjorton olika stationer. En vandring som börjar med att Jesus utlämnas till Pilatus och slutar vid graven.

söndag 12 april 2020

16:00 Påskdagsgudstjänst

Vi firar uppståndelsen med dop

Predikan: Andreas Weister Andersson
Lovsång: Projektkör under ledning av Anna Weister Andersson
Ansvarig husförsamling: Holmsten & Berbres

tisdag 14 april 2020

08:30 Morgonbön
17:30 Språkcafé

söndag 19 april 2020

16:00 Gudstjänst

Predikan: Samuel Furingsten
Lovsång: Sofia Berbres
Ansvarig husförsamling: Öhman & Carlstein

tisdag 21 april 2020

08:30 Morgonbön
17:30 Språkcafé

söndag 26 april 2020

16:00 Gudstjänst för alla åldrar

Predikan: För alla åldrar
Lovsång: Husbandet
Ansvarig husförsamling: Weister Andersson

Sidor