Johanneskyrkan | Linnégatan 2a | 582 25 Linköping
info@johanneskyrkan.se | hitta hit

Kalender

söndag 16 augusti 2020

18:00 Sommargudstjänst

En enkel samling kring det dukade nattvardsbordet. Observera att samlingen är begränsad till 50 personer i enlighet med rådande direktiv.

Dagens texter: Luk 9:46-48, Ps 28:6-9
Lovsång: Anna Weister Andersson
Ansvarsgrupper: Öhman/Carlstein & Götmar

söndag 23 augusti 2020

16:00 Gudstjänst

TERMINSUPPTAKT

Vi firar gudstjänst ordinarie tid från och med denna söndag med reservation för eventuella restriktioner.

tisdag 25 augusti 2020

08:30 Morgonbön

Vi samlas till gemensam bön i kyrksalan för den termin som ligger framför.